Là sản phẩm dành riêng cho đối tượng du học sinh bao gồm thanh toán các khoản phí học và sinh hoạt bao gồm người thân đi kèm du học sinh. Bạn cần hiểu rõ trước các giấy tờ và thủ tục vay du học mà ngân hàng cần bạn cung cấp chứng minh.
1
  • Phê duyệt nhanh
  • Linh hoạt
  • Tiện lợi
  • Tiết kiệm
  • Xem chi tiết