Bạn luôn lo lắng lãi suất không ổn định hay thủ tục vay vốn quá phức tạp? Tại Kênh Bank sẽ hỗ trợ bạn vay mua nhà – đất, là một sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn giúp khách hàng thanh toán các chi phí cho mục đích mua/ nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở
1
  • Phê duyệt nhanh
  • Linh hoạt
  • Tiện lợi
  • Tiết kiệm
  • Xem chi tiết
2