Vay tiêu dùng được hiểu là bạn muốn vay với mục đích chi tiêu, mua sắm cá nhân như nội thất trong gia đình, tổ chức đám cưới, con cái đi du học… mà hoàn toàn không phải để đầu tư kinh doanh. Bạn có thể chọn lựa hình thức vay tiêu dùng là tài sản có thế chấp hoặc không có tài sản thế chấp (tín chấp).
1
  • Phê duyệt nhanh
  • Linh hoạt
  • Tiện lợi
  • Tiết kiệm
  • Xem chi tiết