Một sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bạn một cách hoàn hảo không cần tài sản bảo đảm. Chỉ cần bạn làm trong doanh nghiệp nào đó trên khu vực kinh doanh và được trả lương qua tài khoản ngân hàng tối thiểu 03 tháng. Dĩ nhiên bạn phải có hộ khẩu hoặc tạm trú tại khu vực làm việc.
1
  • Phê duyệt nhanh
  • Linh hoạt
  • Tiện lợi
  • Tiết kiệm
  • Xem chi tiết
2